Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Letošní mši svatou za kardinála Františka Tomáška bude v katedrále 4. srpna 2020 v 18.00 celebrovat P. Tomáš Roule.