Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: svátek Narození Panny Marie.

Sobota: památka Jména Panny Marie.

Neděle: Poslední možnost odevzdat přihlášky na výuku náboženství, prosíme rodiče, aby věnovali pozornost informacím, které jsou na internetových stránkách farnosti. Výuka náboženství začíná ve středu 16. září 2020.  

V pondělí 14. září 2020 na svátek Povýšení svatého kříže při mši svaté v 18.00 složí své věčné sliby br. Bruno Maria Giacintov OSB. Prosíme o modlitbu za něj i za celou naši komunitu. V tento den nebude mše svatá v 7.00.

Blíží se také farní pouť „Po blízkých stopách sv. Vojtěcha“ v sobotu 19. září 2020, vzhledem k měnící se situaci budeme průběžně informovat o tom, za jakých podmínek se pouť uskuteční s ohledem k farnosti v Poděbradech.

K dnešnímu dni je vládou ČR nařízeno užívání roušek v uzavřených prostorách nad 100 osob, což se zatím týká nedělní mše svaté v 9.00.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti