Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: svátek Povýšení svatého kříže. Ranní mše svatá v 7.00 nebude. Při mši svaté v 18.00 složí své věčné sliby br. Bruno Maria Giacintov OSB. Po skončení slavnosti bude následovat agapé ve venkovních prostorech za Vojtěškou ve stylu Misijní neděle, všichni jsou zváni.

Úterý: Památka Panny Marie Bolestné.

Středa: Památka sv. Ludmily, mučednice.

Neděle: při mši svaté v 9.00 je připravena katecheze pro děti ve farní chodbě.

Dnes je poslední termín odevzdávání přihlášek na výuku náboženství. Ve středu 16. září 2020 výuka náboženství začíná.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha