Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

Středa: památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.

Sobota: památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků.

Pondělí 28. září 2020: slavnost sv. Václava, mučedníka, patrona naší země. Hlavní oslavy se konají ve Staré Boleslavi, kam naši skauti už tradičně putují, aby také pomáhali s organizací slavností. Podrobný pořad oslav je na našich informačních místech.