Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Díky všem, kdo jste se účastnili farní pouti „Po stopách sv. Vojtěcha“ minulou sobotu. Děkujeme Pánu za dar příznivého počasí.   

Pondělí: slavnost sv. Václava, mučedníka, patrona naší země. Hlavní oslavy se konají ve Staré Boleslavi, kam naši skauti už tradičně putují, aby také pomáhali s organizací slavností. Podrobný pořad oslav je na našich informačních místech. 

Úterý: svátek svatých Michaela, Rafaela a Gabriela, archandělů. Po večerní mši svaté proběhne úklid kostela, v podzimních měsících je třeba zvláště podlahu kostela pravidelně udržovat, děkujeme všem, kdo můžete přijít pomoci.  

Středa: památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.

Čtvrtek: památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve.

Pátek: památka sv. andělů strážných; první pátek v měsíci, kdy zvláště děkujeme za dar milosrdenství adorací Eucharistie po večerní mši svaté až do 20.30.

Sobota: ministrantská pouť do kláštera Hájek (u Prahy), kde budou s P. Václavem a br. Martinem slavit mši svatou v 11.00 ke cti sv. Františka z Assisi.

Neděle: mše svatá v 9.00 s udílením svátosti křtu přenášená Českým rozhlasem.

V pátek 9. října 2020 budeme slavit 263 let od posvěcení našeho kostela. Posvícení oslavíme v neděli 11. října 2020 v 9.00. Z pochopitelných důvodů letos nebudeme obleženi lunaparkem a dalšími atrakcemi. Využijeme tedy odpoledne ke konání farní drakiády, v 15.00 na prostranství Vypich.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti