Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Nedělní ohlášky farnosti Poděbrady, které samozřejmě – což jsem místního pana faráře ujistil – budeme respektovat:

ROUŠKY JSOU POVINNÉ NA KAŽDÉ MŠI SV. bez ohledu na počet účastníků!

DEZINFEKCE RUKOU – u vchodu do kostela

Svěcená voda se nepoužívá, pozdravení pokoje bezkontaktní.

Kdo nebude mít při mši sv. roušku, nemůže se mše sv. účastnit.

Dbejme na ukázněnost a vzájemnou ohleduplnost!

Chraňme zdraví své i ostatních! Děkujeme za pochopení.“

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti