Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Nedělní ohlášky farnosti Poděbrady, které samozřejmě – což jsem místního pana faráře ujistil – budeme respektovat:

ROUŠKY JSOU POVINNÉ NA KAŽDÉ MŠI SV. bez ohledu na počet účastníků!

DEZINFEKCE RUKOU – u vchodu do kostela

Svěcená voda se nepoužívá, pozdravení pokoje bezkontaktní.

Kdo nebude mít při mši sv. roušku, nemůže se mše sv. účastnit.

Dbejme na ukázněnost a vzájemnou ohleduplnost!

Chraňme zdraví své i ostatních! Děkujeme za pochopení.”

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha