Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes slaví 70. narozeniny Mons. Václav Malý. Článek Christnet.cz: ZDE.

Několikrát biřmoval v naší farnosti, pravidelně se účastnil setkání laického katolického sdružení Opus bonum atp. Jistě to jsou i mnohá další a neformální setkání v našem klášteře… Děkujeme za trvalou svěžest ducha, pokoru a lidskost, které dávají Vašemu životu autenticitu a hodnověrnost zvláště ve spletité době posledních deseti let v naší zemi. Dary Ducha ať vás provází i nadále a radost z Hospodina bude stále Vaší silou (srov. Neh 8, 10). 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha