Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: památka sv. Bruna, kněze.

Středa: památka Panny Marie Růžencové.

Pátek: slavnost Výročí posvěcení baziliky (263let). Mše svaté v 7.00 a v 18.00.

Sobota: památka sv. Vintíře, poustevníka.

Posvícení tradičně oslavujeme také v neděli, tedy letos 11. října 2020 v 9.00. Doprovodný program „Břevnovské posvícení“ v okolí kláštera se nekoná. Z důvodů nových vládních opatření se nemůže konat ani farní drakiáda (původně plánovaná na 11. října).

Vládní opatření se dotknou konání nedělní mše svaté v 9.00, ta musí být rozložena na dvě bohoslužby. Od neděle 11.10.2020 až do odvolání přidáváme tedy mši svatou v 10.30, a ta bude vždy zaměřena na děti. Tedy toto je klíč, kterým volit čas bohoslužby, prosíme rodiny s dětmi (i větší děti a dospívající), aby umožnili snížení počtu při mši svaté v 9.00 a přišly tedy na mši svatou v 10.30. Jinak ostatní nedělní bohoslužby zůstávají zatím beze změny. Pracujeme na realizaci zpěvu při mši svaté tak, abychom dodrželi vládní opatření a neztratili přitom důležitou součást liturgie. Výuka náboženství pokračuje, protože nejde o zájmovou činnost, ale o řádné vyučování (opět s dodržením všech platných opatření). 

Na neděli 18. října 2020 je přeloženo první přijetí Eucharistie deseti dětí z naší farnosti. Tato mše svatá prvokomunikantů bude v 10.30 a pokusíme se ji přenášet po internetu. Na tuto mši svatou v 10.30 jsou zváni pouze rodiče a nejbližší příbuzní v počtu 10 osob za každého prvokomunikanta.

V pondělí 12. října 2020 začne stavba lešení u jihozápadního rohu kostela, oprava musí být do zimy hotova, prosíme i nadále o jakýkoli příspěvek na opravu krovu. Děkujeme všem dárcům! 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha