Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Radima, biskupa, bratra sv. Vojtěcha. Začíná stavba lešení u jihozápadního rohu kostela, jedná se o opravu krovu kostela v těžko dostupném místě střechy kostela. Děkujeme všem dárcům! 

Úterý: po večerní mši svaté se koná úklid kostela, děkujeme všem, kdo můžete přijít.

Čtvrtek: památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.

Pátek: památka sv. Hedviky, řeholnice.

Sobota: památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.

Neděle: Den modliteb za misie.

Od soboty 17. října večer do neděle 18. října večer se všechny veřejné bohoslužby v bazilice ruší. Kněží budou slavit neveřejnou mši svatou v bazilice v neděli v 9.00 na nedělní úmysly (intence), tato bohoslužba bude přenášena on-line na internetových stránkách farnosti. Bazilika bude otevřena k přijetí svátosti smíření a k individuálnímu přijetí Eucharistie: sobota 17.30−19.00, neděle 7.00 – 8.00, 17.30 – 19.00.