Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes je Den modliteb za misie. Misijní neděli v Břevnově prožíváme vždy v době příznivějšího počasí na jaře. Přesto se připojujeme k modlitbám i dnes spolu s celou církví. V kostele u tiskovin jsou k dispozici inspirativní materiály, modlitba s papežem Františkem, misijní růženec, stolní kalendář, je také možnost finančně přispět na misijní dílo církve.    

Všední den

Pokračujeme v modelu z minulého týdne, tzn. ve všedních dnech včetně soboty budou mše svaté pouze ráno v 7.00. Každý všední den včetně soboty je kostel otevřený od 17.30 do 19.00 k adoraci, přijetí Eucharistie, svátosti smíření, rozhovoru… Každý všední den v 19.00 vyjma soboty mohou přijít na mši svatou dárci mešních intencí, tedy mešních úmyslů v nejvyšším počtu 6osob, mše svatá bude za zavřenými dveřmi.

Neděle

Všechny nedělní bohoslužby s veřejnou účastí se ruší. Kněží celebrují vždy v neděli v 9.00 neveřejnou mši svatou přenášenou on-line na všechny nedělní úmysly. Kostel je v neděli otevřený k adoraci, přijetí Eucharistie, svátosti smíření, rozhovoru v těchto časech: 7.00-8.00, 10.00-11.30, 17.30-19.00.