Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Všechny bohoslužby s veřejnou účastí v bazilice sv. Markéty a v kostele Panny Marie na Bílé Hoře jsou do odvolání zrušeny.

Bazilika sv. Markéty zůstává otevřená v omezeném režimu pro přijetí svátosti smíření a Eucharistie:

pondělí až sobota 17.30 – 19.00

neděle 7.00 – 8.00, 10.00 – 11.30 a 17.30 – 19.00

Kostel Panny Marie na Bílé Hoře je otevřen v omezeném režimu pro přijetí svátosti smíření a Eucharistie:

čtvrtek 17.30 – 18.00

neděle 9.30 – 11.30

Kněží slaví neveřejnou mši svatou v bazilice v neděli v 9.00 na všechny nedělní úmysly (intence), které věřící u nás dosud objednali. Již objednané úmysly večerních bohoslužeb (intence) je možné konzultovat s administrátorem farnosti prostřednictvím farních i klášterních kontaktů. Mešní intence je samozřejmě možné objednávat i nadále, prostřednictvím stejných kontaktů.

Samozřejmě jsme připraveni posloužit svátostně i u vás doma, kdo nemůžete přijít v čase otevřeného kostela.

Pokračuje aktivita pro rodiny s mladšími dětmi. Děti byly zvyklé dostat každou neděli po mši svaté památku na nedělní evangelium, papírovou nálepku do alba, knížky, které děti na začátku školního roku dostaly. Nálepky děti při příchodu v neděli do kostela nedostanou do ruky, ale musí si je sami najít. Na tabuli u našeho domečku v kostele je návod, jak nálepku najít. Smyslem je práce s textem evangelia. Po splnění úkolu se děti tuto neděli vydají hledat svoji nálepku k místu, kde v našem kostele vždy stává dřevěný betlém Josefa Floriána, protože nás Ježíš dnes učí lásce k Bohu, k sobě a k bližním. Pro nás je základním projevem Boží lásky narození Božího Syna v Betlémě, v Judsku…

Na příští neděli chystáme aktivitu pro rodiny se staršími dětmi.

Od Slavnosti Krista Krále připravujeme společnou farní aktivitu, která nás, dá-li Bůh, dovede až k Vánocům. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha