Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Všechny bohoslužby s veřejnou účastí v bazilice sv. Markéty a v kostele Panny Marie na Bílé Hoře jsou do odvolání zrušeny. Z nastalé situace vyplývá dispenz od povinné nedělní bohoslužby.

Neveřejné bohoslužby lze sledovat prostřednictvím televize, rozhlasu, internetu; přehled bohoslužeb vysílaných přímým přenosem najdete na www.cirkev.cz.

Neveřejné bohoslužby z baziliky svaté Markéty můžete sledovat na webu břevnovské farnosti.

Bazilika sv. Markéty zůstává otevřená v omezeném režimu pro přijetí svátosti smíření a Eucharistie:

pondělí až sobota 17.30–19.00

neděle 7.00–8.00, 10.00–11.30 a 17.30–19.00

Vstup do baziliky je povolen pouze s rouškou, příchozí jsou povinni použít dezinfekci rukou při vstupu do kostela.

Všichni přítomní v bazilice dbají na distanci (2 m) vůči ostatním.

V bazilice v kropenkách není svěcená voda.

Eucharistie je podávána pouze na ruku.

Katolický týdeník najdete v bazilice na obvyklém místě – i v tomto prostoru dodržujte distanci vůči ostatním.

Prosíme, aby věřící využili celý časový úsek a svoji účast rozložili do plné délky všech tří bloků upraveného slavení svátostí. V těchto hodinách není dovolena prohlídka baziliky!

Žádáme o ohleduplnost a respektování případných dalších pokynů – kněží, bratří, pořadatelů.

Kostel Panny Marie na Bílé Hoře je otevřen v omezeném režimu pro přijetí svátosti smíření a Eucharistie:

čtvrtek 17.30 – 18.00

neděle 9.30 – 11.30

Organizační pokyny jsou stejné jako v bazilice sv. Markéty.

Kněží a služebníci Eucharistie jsou připraveni na požádání donést svaté přijímání domů seniorům. Je vhodné, aby si kněz vedl kontakty na osoby, kterým poskytl individuální službu, kvůli případné karanténě – prosíme o vaši dobrovolnou spolupráci.

Kněží slaví neveřejnou mši svatou v bazilice v neděli v 9.00 na všechny nedělní úmysly (intence), které věřící u nás dosud objednali. Již objednané úmysly večerních bohoslužeb (intence) je možné konzultovat s administrátorem farnosti prostřednictvím farních i klášterních kontaktů. Mešní intence je samozřejmě možné objednávat i nadále, prostřednictvím stejných kontaktů.

Kontaktní místa – fortna/infocentrum břevnovského kláštera a farní úřad u sv. Markéty, komunikace přednostně telefonicky, sms nebo e-mailem.

Kontakty a aktuální informace o bohoslužbách v břevnovské farnosti najdete na www.farnost-brevnov.cz a www.brevnov.cz.

V prostoru před klášterní fortnou i před farou setrvávejte pouze po dobu nezbytně nutnou, nejvýše v počtu dvou osob.

Při kontaktu s ostatními lidmi zachovávejte odstup nejméně dva metry, pokud je to možné.

Respektujte, že platí zákaz pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest.

Děkujeme za pochopení.

V Praze-Břevnově 23. října 2020

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti