Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Všechny bohoslužby s veřejnou účastí v bazilice sv. Markéty a v kostele Panny Marie na Bílé Hoře jsou do odvolání zrušeny. Z nastalé situace vyplývá dispenz od povinné nedělní bohoslužby.

Neveřejné bohoslužby lze sledovat prostřednictvím televize, rozhlasu, internetu; přehled bohoslužeb vysílaných přímým přenosem najdete na www.cirkev.cz.

Neveřejné bohoslužby z baziliky svaté Markéty můžete sledovat na webu břevnovské farnosti.

Bazilika sv. Markéty zůstává otevřená v omezeném režimu pro přijetí svátosti smíření a Eucharistie:

pondělí až sobota 17.30 – 19.00

neděle 7.00 – 8.00, 10.00 – 11.30 a 17.30 – 19.00

Vstup do baziliky je povolen pouze s rouškou, příchozí jsou povinni použít dezinfekci rukou při vstupu do kostela.

Všichni přítomní v bazilice dbají na distanci (2 m) vůči ostatním.

V bazilice v kropenkách není svěcená voda.

Eucharistie je podávána pouze na ruku.

Katolický týdeník najdete v bazilice na obvyklém místě – i v tomto prostoru dodržujte distanci vůči ostatním.

Prosíme, aby věřící využili celý časový úsek a svoji účast rozložili do plné délky všech tří bloků upraveného slavení svátostí. V těchto hodinách není dovolena prohlídka baziliky!

Žádáme o ohleduplnost a respektování případných dalších pokynů – kněží, bratří, pořadatelů.

Kostel Panny Marie na Bílé Hoře je otevřen v omezeném režimu pro přijetí svátosti smíření a Eucharistie:

čtvrtek 17.30 – 18.00

neděle 9.30 – 11.30

Organizační pokyny jsou stejné jako v bazilice sv. Markéty.

Kněží a služebníci Eucharistie jsou připraveni na požádání donést svaté přijímání domů seniorům. Je vhodné, aby si kněz vedl kontakty na osoby, kterým poskytl individuální službu, kvůli případné karanténě – prosíme o vaši dobrovolnou spolupráci.

Kněží slaví neveřejnou mši svatou v bazilice v neděli v 9.00 na všechny nedělní úmysly (intence), které věřící u nás dosud objednali. Již objednané úmysly večerních bohoslužeb (intence) je možné konzultovat s administrátorem farnosti prostřednictvím farních i klášterních kontaktů. Mešní intence je samozřejmě možné objednávat i nadále, prostřednictvím stejných kontaktů.

Kontaktní místa – fortna/infocentrum břevnovského kláštera a farní úřad u sv. Markéty, komunikace přednostně telefonicky, sms nebo e‑mailem.

Kontakty a aktuální informace o bohoslužbách v břevnovské farnosti najdete na www.farnost-brevnov.czwww.brevnov.cz.

V prostoru před klášterní fortnou i před farou setrvávejte pouze po dobu nezbytně nutnou, nejvýše v počtu dvou osob.

Při kontaktu s ostatními lidmi zachovávejte odstup nejméně dva metry, pokud je to možné.

Respektujte, že platí zákaz pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest.

Děkujeme za pochopení.

V Praze-Břevnově 23. října 2020