Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Rádi slavíme narozeniny, děkujeme za dar života a prosíme o dobrou budoucnost. Zde v Břevnově slavíme dokonce znovuzrození. Roku 1757 povstal náš kostel z utrpení prusko-rakouských válek. Byl tedy znovu zasvěcen Bohu, znovu posvěcen. I my se vydejme přes všechny obavy dneška cestou naděje, věřme si vzájemně a láskou přemáhejme všechno zlé…, protože každý z nás, i my všichni jsme tím pravým chrámem Božím…

Vy jste Boží stavba. (1. list Korinťanům 3, 9)