Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Bazilika sv. Markéty zůstává otevřená v omezeném režimu pro přijetí svátosti smíření a Eucharistie:

pondělí až sobota 17.30 – 19.00

neděle 7.00 – 8.00, 10.00 – 11.30 a 17.30 – 19.00

Kostel Panny Marie na Bílé Hoře je otevřen v omezeném režimu pro přijetí svátosti smíření a Eucharistie:

čtvrtek 17.30 – 18.00

neděle 9.30 – 11.30

Kněží slaví neveřejnou mši svatou v bazilice v neděli v 9.00 na všechny nedělní úmysly (intence), které věřící u nás dosud objednali. Již objednané úmysly večerních bohoslužeb (intence) je možné konzultovat s administrátorem farnosti prostřednictvím farních i klášterních kontaktů. Mešní intence je samozřejmě možné objednávat i nadále, prostřednictvím stejných kontaktů.

Samozřejmě jsme připraveni posloužit svátostně i u vás doma, kdo nemůžete přijít v čase otevřeného kostela.

Modlíme se v tomto období zvláště za naše zemřelé. Se Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé jsou spojeny odpustky přivlastnitelné duším v očistci. Letos kvůli pandemii je možno získat odpustky po celý měsíc listopad. Podrobnosti k tomuto aktu milosrdenství jsou popsány na našem farním webu.

Pokračuje aktivita pro rodiny s mladšími dětmi. Děti byly zvyklé dostat každou neděli po mši svaté památku na nedělní evangelium, papírovou nálepku do alba, knížky, které děti na začátku školního roku dostaly. Nálepky děti při příchodu v neděli do kostela nedostanou do ruky, ale musí si je sami najít. Na tabuli u našeho domečku v kostele je návod, jak nálepku najít. Smyslem je práce s textem evangelia. Po splnění úkolu se děti tuto neděli vydají hledat svoji nálepku k oltáři sv. Vintíře. 

Pro rodiče se staršími dětmi jsme připravili aktivitu, která se hodí do deštivého počasí a na dlouhé podzimní večery. Společné zamyšlení a plnění úkolů je spojeno se sledováním vybraného a vhodného filmu. Někteří naši farníci mají kořeny v Latinské Americe, tak se vzhledem k zítřejší Vzpomínce dozvíme něco o tom, myslí na zemřelé v Mexiku. Podrobnosti na tabuli vzadu v kostele.