Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Přicházíme na naše hřbitovy, abychom vzpomínali, abychom se modlili za naše zemřelé. Klademe na hroby svíce, které nám mají připomínat světlo věčné. Všichni jsme povolání žít ve světle, letos zvláště ve světle naděje, žít tak, aby náš život nakonec směřoval do stavu, kde už nebude tmy ani zármutku. 

Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Janovo evangelium 14, 6)