Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Kněží slaví neveřejnou mši svatou v bazilice v neděli v 9.00 na všechny nedělní úmysly (intence), které věřící u nás dosud objednali. Již objednané úmysly večerních bohoslužeb (intence) je možné konzultovat s administrátorem farnosti prostřednictvím farních i klášterních kontaktů. Mešní intence je samozřejmě možné objednávat i nadále, prostřednictvím stejných kontaktů.

Samozřejmě jsme připraveni posloužit svátostně i u vás doma, kdo nemůžete přijít v čase otevřeného kostela.

Modlíme se v tomto období zvláště za naše zemřelé. Se Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé jsou spojeny odpustky přivlastnitelné duším v očistci. Letos kvůli pandemii je možno získat odpustky po celý měsíc listopad. Podrobnosti k tomuto aktu milosrdenství jsou popsány na našem farním webu.

Pokračuje aktivita pro rodiny s mladšími dětmi. Děti byly zvyklé dostat každou neděli po mši svaté památku na nedělní evangelium, papírovou nálepku do alba, které na začátku školního roku dostaly. Nálepky děti při příchodu v neděli do kostela nedostanou do ruky, ale musí si je sami najít. Na tabuli u našeho domečku v kostele je návod, jak nálepku najít. Smyslem je práce s textem evangelia. Tentokrát děti čeká malé praktické fyzikální cvičení. 

Pro rodiče se staršími dětmi jsme připravili aktivitu, která se hodí do deštivého počasí a na dlouhé podzimní večery. Společné zamyšlení a plnění úkolů je spojeno se sledováním vybraného a vhodného filmu. Tématem filmu na tuto neděli je bdělost. Podrobnosti na tabuli vzadu v kostele.

Pondělí: svátek Posvěcení lateránské baziliky.

Středa: svátek sv. Martina, biskupa.

Pátek: svátek sv. Anežky České, panny.