Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

25. listopadu 2020 vzpomeneme na všechny pronásledované křesťany. Biskup Václav Malý ZVE