Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Přejeme vám pokojnou neděli a nabízíme záznam ekumenické modlitby u hrobu padlých vojáků z Bílé hory v poutním místě P. Marie Vítězné, kterou jsme prožili v neděli 8. listopadu 2020 ve 12 hodin.
Modlitbu vedou benediktinky z Opatství Venio. Promluvu k textu evangelia, který připadl na den bitvy v neděli 8. listopadu 1620 – „Dejte císařovi, co je císařovo. A Bohu, co je božího.” – pronesl farář a člen synodní rady Českobratrská církev evangelická
Pavel Pokorný, požehnání udělil P. Benedikt Kolaja OSB z Břevnova.

Ekumenická modlitba za zemřelé pořádaná u hrobu padlých vojáků v poutním místě P. Marie Vítězné na Bílé Hoře v neděli 8.11.2020 ve 12 hodin.

Modlitbu vedou benediktinky z Opatství Venio, promluvu pronesl farář Českobratrské církve evangelické Pavel Pokorný, požehnání udělil P. Benedikt Kolaja OSB.

Zveřejnil(a) Farnost sv. Markéty v Břevnově dne Pátek 13. listopadu 2020

YouTube: