Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

I. neděle adventní (29. 11. 2020)

Mše svaté ve všední dny včetně soboty ráno jsou s veřejnou účastí podle obvyklého pořadu bohoslužeb. Na Bílé Hoře ve čtvrtek v 17.00 a v neděli v 11.00.

Po celý Advent při mších svatých ráno v 7.00 zpíváme Staročeské roráty v redukované podobě z důvodů, které jsou všem známy. 

Pokračuje aktivita pro rodiny s mladšími dětmi. Hledání památky na nedělní evangelium v podobě nálepky do alba. Na začátku Adventu je to úvaha nad dochvilností na cestě do Božího království.

Dále běží i aktivita pro rodiče se staršími dětmi. Společné sledování vybraného filmu, který nám pomůže v zamyšlení nad nedělním evangeliem. Dnešní téma nás vede k úvaze nad tím, jak odpouštět… Podrobnosti v kostele vzadu na tabuli.

Od dnešního dne po každý adventní víkend prodáváme nealkoholický punč jako charitativní akci na podporu mladých handicapovaných osob. Akce se koná pod záštitou České maltézské mládeže. Prodej bude probíhat z okénka Klášterní sýpky v časovém rozmezí 10.00−17.00.

Dnes také vysílá Česká televize první adventní koncert z prostor našeho kláštera.

Pondělí: svátek sv. Ondřeje, apoštola.

Pátek: první v měsíci, po večerní mši svaté možnost eucharistické adorace v bazilice do 20.30. V 19.45 společná Modlitba před spaním. 

Sobota: v 17.00 prostřednictvím on-line vysílání na našich farních stránkách rozsvítíme druhou svíci na adventním věnci, zároveň toto vysílání bude zaměřeno na děti v předvečer památky sv. Mikuláše, který bývá spojený s mikulášskou nadílkou. Letos se hlavní část tohoto večera přesouvá z našeho kostela do rodin. 

Minulou neděli jsme zahájili přípravu celé farnosti na letošní Vánoce. Příprava se nazývá Věnec adventní naděje. Podobně jako v době velikonoční jsme stavěli symbolický dům církve, dům našeho společenství, budeme o letošním Adventu tvořit, vinout věnec, zcela zvláštní a netradiční věnec, který je mimořádně v našem kostele zavěšený z klenby stropu. Celá příprava má především duchovní rozměr. Jaký je obsah celé přípravy, jak se do ní zapojit, jak postupovat, se můžete dočíst na našich informačních místech. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha