Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Mše svaté ve všední dny dle obvyklého pořadu bohoslužeb včetně soboty ráno. 

Po celý Advent při mších svatých ráno v 7.00 zpíváme Staročeské roráty v redukované podobě z důvodů, které jsou všem známy. 

Pokračuje aktivita pro rodiny s mladšími dětmi. Hledání památky na nedělní evangelium. Ke 2. neděli je to úvaha nad tím, jak připravujeme cestu Pánu. 

Dále běží i aktivita pro rodiče se staršími dětmi. Společné sledování vybraného filmu, který nám pomůže v zamyšlení nad nedělním evangeliem. Dnešní uvažujeme nad tím, že hledání může být dlouhé. 

Každý víkend zveme na Adventní punč, jedná se o charitativní akci na podporu mladých handicapovaných osob. Akce se koná pod záštitou České maltézské mládeže. Prodej probíhá v Klášterní sýpce 10.00−17.00.

Úterý: slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu. Po večerní mši svaté se koná úklid kostela.

Sobota: v 17.00 prostřednictvím on-line vysílání na našich farních stránkách rozsvítíme třetí svíci na adventním věnci.

Ve středu 16. prosince 2020 se koná ve 20.00 v bazilice modlitba Taizé.

Pokračujeme v adventní přípravě na svátky. Věnec adventní naděje. Celá příprava má především duchovní rozměr. Jaký je obsah celé přípravy, jak se do ní zapojit, jak postupovat, se můžete dočíst na našich informačních místech. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha