Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pokračuje aktivita pro rodiny s mladšími dětmi. Hledání památky na nedělní evangelium. 4. neděle adventní nás vede k přemýšlení nad souhlasem Panny Marie, stala se pro nás „růží…“ V jaké vánoční koledě zpíváme o růži?    

Dále běží i aktivita pro rodiče se staršími dětmi. Společné sledování vybraného filmu, který nám pomůže v zamyšlení nad nedělním evangeliem. Dnes se ptáme, kolik toho v životě konáme nezištně, máme nějaké životní Credo?    

Dospěli jsme do závěru v adventní přípravě na svátky: Věnec adventní naděje. Začali jsme pozastavením se nad stvořením; dále to byla naděje – Bůh nejen tvoří, ale také vede; o třetí neděli jsme si uvědomovali radost, že jsme na cestě společně do Božího království; poslední adventní týden začínáme setkáním, co pro nás setkávání znamená, to je cílem Vánoc a slavení narozeného Spasitele.  

Všichni víme, že letošní Vánoce budou jiné. V kostelích vždy bývají jesličky, zpodobení betlémské scény narození Ježíše Krista. Letošní kostelní betlém bude mimořádný. Příbytkem rodiny z Nazareta bude náš dům, který jsme v kostele postavili během doby velikonoční a vzhledem se podobá palestinskému stavení doby Ježíšovy. Dům bude otevřený a rozšířený tak, aby se před jesličky vešli všichni, kdo se přicházejí poklonit. Kdo se přijdou poklonit? Snad každý z nás. Každý z nás může vyrobit jednu postavu za sebe, která bude do betléma umístěna. Postavy do betléma budeme nosit do kostela na Štědrý den odpoledne. Informace o podobě Vánoc, respektive program celého tohoto týdne je (bude) na našich informačních místech.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti