Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pokračuje aktivita pro rodiny s mladšími dětmi. Hledání památky na nedělní evangelium. 4. neděle adventní nás vede k přemýšlení nad souhlasem Panny Marie, stala se pro nás „růží…“ V jaké vánoční koledě zpíváme o růži? 

Dále běží i aktivita pro rodiče se staršími dětmi. Společné sledování vybraného filmu, který nám pomůže v zamyšlení nad nedělním evangeliem. Dnes se ptáme, kolik toho v životě konáme nezištně, máme nějaké životní Credo? 

Dospěli jsme do závěru v adventní přípravě na svátky: Věnec adventní naděje. Začali jsme pozastavením se nad stvořením; dále to byla naděje – Bůh nejen tvoří, ale také vede; o třetí neděli jsme si uvědomovali radost, že jsme na cestě společně do Božího království; poslední adventní týden začínáme setkáním, co pro nás setkávání znamená, to je cílem Vánoc a slavení narozeného Spasitele. 

Všichni víme, že letošní Vánoce budou jiné. V kostelích vždy bývají jesličky, zpodobení betlémské scény narození Ježíše Krista. Letošní kostelní betlém bude mimořádný. Příbytkem rodiny z Nazareta bude náš dům, který jsme v kostele postavili během doby velikonoční a vzhledem se podobá palestinskému stavení doby Ježíšovy. Dům bude otevřený a rozšířený tak, aby se před jesličky vešli všichni, kdo se přicházejí poklonit. Kdo se přijdou poklonit? Snad každý z nás. Každý z nás může vyrobit jednu postavu za sebe, která bude do betléma umístěna. Postavy do betléma budeme nosit do kostela na Štědrý den odpoledne. Informace o podobě Vánoc, respektive program celého tohoto týdne je (bude) na našich informačních místech.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha