Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Vyznání víry – credo.

Přinášíme Vám nový cyklus krátkých přednášek laického vzdělávání v základech naší víry pro dospělé a dospívající, které povede profesor Jan Sokol.

Přednášky budou zveřejňovány pravidelně v pondělí na farních stránkách od 19. hodiny a na Facebooku.

Povzbuzení ve víře 2. Vyznání víry – credo Přinášíme Vám nový cyklus krátkých přednášek laického vzdělávání v základech naší víry pro dospělé a dospívající, které povede profesor Jan Sokol. Přednášky budou zveřejňovány pravidelně v pondělí na farních stránkách a na Facebooku od 18. hodiny.

Zveřejnil(a) Farnost sv. Markéty v Břevnově dne Sobota 19. prosince 2020

Odkaz na sérii na Facebooku:
https://www.facebook.com/watch/farnostsvmarkety/2054104991390805/