Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Od slavnosti Narození Páně do slavnosti Matky Boží Panny Marie trvá tzv. Oktáv vánoční, celý týden nazýváme „Vánoce.“ Slavíme tak po osm dní den narozeného Spasitele.

28. až 30. prosince – mše svaté 7.00 a 18.00.

31. prosince – mše svatá v 7.00.

1. ledna – slavnost Matky Boží Panny Marie.

9.00 – neveřejná mše svatá, pouze on-line přenos na internetových stránkách. Kostel otevřený k přijetí Eucharistie a možnosti svátosti smíření v obvyklých nedělních časech: 7.00−8.00, 10.00−11.30, 17.30−19.00.

2. ledna – památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve.

7.00 – mše svatá 

3. ledna – Druhá neděle po Narození Páně

9.00 – neveřejná mše svatá, pouze on-line přenos na internetových stránkách. Kostel otevřený k přijetí Eucharistie a možnosti svátosti smíření v obvyklých nedělních časech: 7.00−8.00, 10.00−11.30, 17.30−19.00.

Pokračuje aktivita pro rodiny s mladšími dětmi. Hledání památky na nedělní evangelium. U našeho letošního kostelního betléma jsou témata pro děti na celá vánoční oktáv i na II. neděli po Narození Páně.

Minulé pondělí začal na našich internetových stránkách a facebooku on-line cyklus nazvaný: „Povzbuzení ve víře,“ jeho autorem je prof. Jan Sokol. Tématem celého cyklu je Vyznání víry, Desatero a Otčenáš, což je už středověká sestava základních textů a výklad na tyto tři v jedné knížce napsal mj. Jan Hus (Výklad viery, Desatera a Páteře). Druhá přednáška, tedy zítra v 19.00 se bude týkat Kréda jako celku, původu a smyslu.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha