Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Od slavnosti Narození Páně do slavnosti Matky Boží Panny Marie trvá tzv. Oktáv vánoční, celý týden nazýváme „Vánoce.“ Slavíme tak po osm dní den narozeného Spasitele.

28. až 30. prosince – mše svaté 7.00 a 18.00.

31. prosince – mše svatá v 7.00.

1. ledna – slavnost Matky Boží Panny Marie.

9.00 – neveřejná mše svatá, pouze on-line přenos na internetových stránkách. Kostel otevřený k přijetí Eucharistie a možnosti svátosti smíření v obvyklých nedělních časech: 7.00-8.00, 10.00-11.30, 17.30-19.00.

2. ledna – památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve.

7.00 – mše svatá 

3. ledna – Druhá neděle po Narození Páně

9.00 – neveřejná mše svatá, pouze on-line přenos na internetových stránkách. Kostel otevřený k přijetí Eucharistie a možnosti svátosti smíření v obvyklých nedělních časech: 7.00-8.00, 10.00-11.30, 17.30-19.00.

Pokračuje aktivita pro rodiny s mladšími dětmi. Hledání památky na nedělní evangelium. U našeho letošního kostelního betléma jsou témata pro děti na celá vánoční oktáv i na II. neděli po Narození Páně.

Minulé pondělí začal na našich internetových stránkách a facebooku on-line cyklus nazvaný: „Povzbuzení ve víře,“ jeho autorem je prof. Jan Sokol. Tématem celého cyklu je Vyznání víry, Desatero a Otčenáš, což je už středověká sestava základních textů a výklad na tyto tři v jedné knížce napsal mj. Jan Hus (Výklad viery, Desatera a Páteře). Druhá přednáška, tedy zítra v 19.00 se bude týkat Kréda jako celku, původu a smyslu.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti