Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Bohoslužby ve dnech předcházejících vánočním svátkům

Od pondělí 21. do středy 23. prosince bohoslužby pro veřejnost v bazilice probíhají podle obvyklého pořadu, tj. v 7.00 a v 18.00; počet účastníků bohoslužeb v bazilice je nyní omezen na 50 osob. 

Co o Vánocích slavíme a proč?

Všichni víme, že letošní Vánoce budou jiné. Na první pohled svátky ztrácí mnoho ze své obvyklé podoby. Co Vánoce nikdy nemohou ztratit je jejich podstata. Slavíme narození Ježíše z Nazareta, narození Boha a člověka. To je ten největší a nejdůležitější dar Vánoc! Ten v dějinách neohrozily žádné epidemie a morové rány. Nestane se tak ani tentokrát (i přes naši nejistotu, utrpení a bolest, co hůř, ztrátu někoho blízkého). Narození Ježíše Krista znamená, že nikdo nemusí zůstat osamocený. To je dar, který zahání i tu největší samotu. Dá se tomu uvěřit? Není to snadné, protože jde o tajemství. Může nám v tom pomoci ten z vánočních zvyků nejdůležitější. V předvečer 25. prosince se setkáváme doma s rodinou, s blízkými kolem štědrovečerního stolu a žasneme nad dárky pod stromečkem. Stromek je symbolem nového života, nové naděje, proto ho zdobíme. A dárky pod ním? Na památku a připomenutí, že Bůh se nám daroval. On je ten největší dar! Proto právě tento večer nazýváme „Štědrý“. Víme, že někteří z různých důvodů nemohou slavit svátky se svojí rodinou. I těm se narodil Spasitel, i pro ně tajemství Narození je narozením naděje a posily do všech okolností života. My, kteří máme ten dar být spolu o Štědrém večeru, můžeme myslet v solidaritě právě na všechny ty z nás, kdo nemohou např. pro nemoc nebo služební povinnosti slavit se svými blízkými. A to může být onen dar naděje, která se ten večer rodí v duchovním společenství (spojení) lidí a nezáleží až tak na tom, zda jsou opravdu fyzicky pospolu. To je přesah křesťanské radostné zprávy za všech okolností…

„Půlnoční“ a betlém

Následně, po prožití Štědrého večera, chodíváme vánoční tajemství Narození oslavit do kostela na „Půlnoční.“ Tato bohoslužba letos nebude u sv. Markéty veřejná, bude vysílaná on-line ve 23.00. K Vánocům patří i betlém. V kostelích vždy bývají jesličky, zpodobení betlémské scény narození Ježíše Krista – i u nich jsme byli zvyklí se setkávat. Letošní betlém v našem kostele bude mimořádný, neboť jsme v mimořádné době. Ale to vše nás má vést k dobrému prožití svátků. Příbytkem rodiny z Nazareta bude dům z papírových kvádrů, který jsme postavili během doby velikonoční (na konci 1. vlny pandemie). Vzhledem se podobá palestinskému stavení doby Ježíšovy. Dům je jednoduchý, ale otevřený a rozšířený tak, aby se před jesličky shromáždili všichni, kdo se přicházejí poklonit. Kdo se přijde poklonit? Snad každý z nás… O 3. neděli adventní jsme vyhlásili, že každý může vyrobit svoji postavu do betléma (sám za sebe). Tyto postavy sbíráme do ošatky, která je umístěna u domku v kostele na Štědrý den odpoledne v čase 13.30 – 15.30. Betlém bude následně za zavřenými dveřmi dotvořený a úplný až na první neveřejnou vánoční bohoslužbu vysílanou on-line 24. prosince 2020 ve 23.00. Letos se tedy v kostele nemůžeme setkat tak, jako tomu vždycky o svátcích bývá. „Setkat“ se ale můžeme všichni v tom, že slavíme jednu velikou noc, veliké tajemství narození Ježíše Krista – proto „Vánoce.“

Modlitba před štědrovečerní večeří (modlitba otců, tatínků…)

V křesťanské tradici má své místo modlitba před jídlem. Protože se nemůžeme setkat v kostele tak, jako obvykle, a prožít požehnání nad Štědrým večerem, můžeme vstoupit do štědrovečerních tajemství vlastní modlitbou, která nese stejnou hodnotu. To, co bylo obvyklé nemusí být nutné – okolnosti nás k tomuto pohledu vedou. Naše křesťanské zvyky vycházejí z těch židovských. V židovské modlitbě zaujímá hlavní místo beracha, což se obvykle překládá požehnání, nebo také velebení, chvalořečení, díkůvzdání. Ze všech díků vzdávaných Bohu mají zvláštní význam ty, které souvisejí s plody země. Žid dříve, než okusí chléb, praví: „Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, Králi světa, jenž dává chléb ze země.“

Než vypije pohár vína, řekne: „Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, Králi světa, jenž tvoří plod révy.“ Když čichá, modlí se: „Požehnaný jsi, Hospodine, jenž tvoří vonné koření.“ Neexistuje prostě nic, co by nebylo příležitostí pronést berachu. Když Židé vyslovují toto díkůvzdání, uznávají Boha za původce a „vlastníka“ věcí, svět za dar, který má být přijímán a sdílen, a ostatní lidi za bratry a sestry, s nimiž mají mít účast na jedinečné hostině života.

V tomto duchu i my křesťané můžeme ve společenství svých nejbližších pronášet svá díkůvzdání. Po takto nebo podobně proneseném požehnání, které vedl otec rodiny, může ještě zaznít text evangelia, který nás uvede do tématu Vánoc. Modlitba požehnání a text evangelia jsou k dispozici uvnitř kostela vpředu. 

Praktické informace

Celý program pro svůj rozsah i obsah je stanoven z důvodů vládních opatření a zvážení místních možností. Bohoslužby hlavních vánočních svátků nemohou být zcela veřejné. Neveřejné bohoslužby jsou přenášeny prostřednictvím on-line vysílání na webu farnosti a na facebooku. Z výše zmíněných důvodů nebude letos vystaven vyřezávaný betlém Metoděje Floriána. Místo něj bude po celé svátky před bazilikou chýše s postavami Svaté rodiny v životní velikosti; prosíme, nevstupujte za vyhrazený prostor.

Bohoslužby doby vánoční v bazilice sv. Markéty

čtvrtek 24. prosince – Štědrý den

Podvečerní mše svatá z vigilie Narození Páně (původně v 16.00) nebude. Bazilika bude otevřena od 13.30 do 15.30 pouze pro donesení vlastnoručně vyrobené postavy do betléma (podrobnosti vizte výše), pro vyzvednutí textu modlitby před štědrovečerní večeří (uvnitř kostela vpředu, další informace vizte rovněž výše) a pro vyzvednutí betlémského světla (uvnitř kostela vpředu, další informace vizte níže). Bazilika bude otevřena pro omezený počet návštěvníků, na provoz bude dohlížet služba u vchodu do kostela a uvnitř kostela. Respektujte pokyny pořadatelů – děkujme.

Ve 23.00 začne neveřejná půlnoční mše svatá, přenášená on-line.

pátek 25. prosince – slavnost Narození Páně

9.00 mše svatá – neveřejná, pouze on-line přenos

sobota 26. prosince – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

7.00 mše svatá pro veřejnost

8.00 mše svatá pro veřejnost

neděle 27. prosince – svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

9.00 mše svatá – neveřejná, pouze on-line přenos

pondělí 28. až středa 30. prosince: mše svaté v bazilice s veřejnou účastí podle obvyklého pořadu bohoslužeb, tj. v 7.00 a v 18.00; počet účastníků bohoslužeb v bazilice je nyní omezen na 50 osob.

Otevírací doba baziliky sv. Markéty k osobní modlitbě, k přijetí Eucharistie a svátosti smíření

pátek 25. prosince – slavnost Narození Páně

7.00 – 8.00

10.00 – 11.30

17.30 – 19.00

sobota 26. prosince – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

17.30 – 19.00

neděle 27. prosince – svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

7.00 – 8.00

10.00 – 11.30

17.30 – 19.00 V těchto časech není dovolena prohlídka baziliky.

Bohoslužby doby vánoční na Bílé Hoře

čtvrtek 24. 12. – Štědrý den

mše svaté v 16.00 a 23.59

pátek 25. prosince – slavnost Narození Páně

mše svatá v 11.00

sobota 26. prosince – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

mše svatá v 11.00

neděle 27. prosince – svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

mše svatá v 11.00

Počet účastníků bohoslužeb v kostele Panny Marie na Bílé Hoře je omezen na 10 osob, při větším počtu je možnost být přítomen mši svaté v ambitech (přenos mše reproduktory a podávání svatého přijímání).

Betlémské světlo

Naši skauti rozdávají betlémské světlo před bazilikou sv. Markéty:

23. prosince od 17.00 do 18.00

24. prosince od 13.00 do 14.00.

Betlémské světlo bude k dispozici také ve vstupu do prelatury (tzv. stará fortna):

25. prosince od 14.00 do 16.30,

26. prosince od 14.00 do 16.30.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha