Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pochopit malé dítě v jeslích nelze. Patrně rodičům nic jiného nezbylo, než se uchýlit do chudého přístřeší. Co mohli pro své dítě udělat víc? Nic. Horečně hledali řešení svízelné situace, co jim zbylo? Jen se spolehnout na ochotu dobrých lidí. Najdou je? Dobrota Boha (srov. Tit 2, 11) se projevila nám skrze narozeného Božího Syna, Josefovi a Marii skrze setkání s pastýři, skrze postupně projevovanou úctu k dítěti v jeslích. V těžkých situacích se nalézáme často, přejme si citlivost vůči drobným projevům Boží dobroty, buďme pozorní k „nepřímým“ důkazům toho, že se opravdu narodil Spasitel. Třeba nejsme schopni dělat víc. Jsme odkázáni na pomoc druhých, ale s tím vším Bůh počítá a bere to sám na sebe. Takovou radost ze sdíleného života – Bůh s lidmi – nezmaří žádná lidská slabost.

Požehnané svátky Narození!

P. Václav