Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pokračuje aktivita pro rodiny s dětmi. Jde o připomenutí si nedělního evangelia. Dnes využíváme napadlého sněhu a stop, které se v něm tvoří…, jít ve stopách Ježíšových…

Pondělí: památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů (vždy 18. až 25. ledna). Tématem letošního týdne je citace z Janova evangelia (srov. 15, 5-9): „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce.“ V naší farnosti při každé večerní mši svaté připomeneme tento úmysl.

Čtvrtek: památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice.

Děkujeme všem, kdo jste se zapojili do Tříkrálové sbírky. Výsledky samozřejmě ještě nejsou známy, protože sbírka stále probíhá on-line v různých formách bezkontaktního dárcovství. Veškeré informace jsou na našich farních stránkách.