Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pokračuje aktivita pro rodiny s dětmi. Jde o připomenutí si nedělního evangelia. Dnes využíváme napadlého sněhu a stop, které se v něm tvoří…, jít ve stopách Ježíšových…

Pondělí: památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů (vždy 18. až 25. ledna). Tématem letošního týdne je citace z Janova evangelia (srov. 15, 5 – 9): „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce.“ V naší farnosti při každé večerní mši svaté připomeneme tento úmysl.

Čtvrtek: památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice.

Děkujeme všem, kdo jste se zapojili do Tříkrálové sbírky. Výsledky samozřejmě ještě nejsou známy, protože sbírka stále probíhá on-line v různých formách bezkontaktního dárcovství. Veškeré informace jsou na našich farních stránkách.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha