Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pokračuje aktivita pro rodiny s dětmi. Jde o připomenutí si nedělního evangelia. Dnes využíváme napadlého sněhu a stop, které se v něm tvoří…, jít ve stopách Ježíšových…

Pondělí: památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů (vždy 18. až 25. ledna). Tématem letošního týdne je citace z Janova evangelia (srov. 15, 5-9): „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce.“ V naší farnosti při každé večerní mši svaté připomeneme tento úmysl.

Čtvrtek: památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice.

Děkujeme všem, kdo jste se zapojili do Tříkrálové sbírky. Výsledky samozřejmě ještě nejsou známy, protože sbírka stále probíhá on-line v různých formách bezkontaktního dárcovství. Veškeré informace jsou na našich farních stránkách.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti