Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pokračuje aktivita pro rodiny s dětmi. Jde o připomínku nedělního evangelia. Dnes se zamýšlíme nad trpělivostí. Ježíš povolává za apoštoly dva bratry, kteří byli rybáři. V kostele je připravena zajímavá mapa Svaté země, abychom si připomněli, kde leží Genezaretské jezero.

Také pokračují on-line „Povzbuzení ve víře,“ v pondělí 6. část výkladu Creda. 

Pondělí: svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola. Končí týden modliteb za jednotu křesťanů.

Úterý: památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.

Čtvrtek: památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.

Vzhledem k situaci, která se nebude měnit ještě nějakou dobu, jak víme, přidáváme dvě další bohoslužby k obvyklému programu. Bohoslužby budou zaměřeny na dvě věkové skupiny, které se nemohou scházet ve farních prostorách jako za normálních okolností: mládež a senioři. Mše svatá zaměřena na mládež bude vždy v úterý v 19.30, mše svatá zaměřena na seniory vždy ve středu v 15.00. S tímto posíleným pořadem bohoslužeb začínáme od února. Tedy první úterní mše svatá v 19.30 bude 2. února o svátku Uvedení Páně do chrámu. První mše svatá pro seniory bude 3. února v 15.00 v den památky sv. Blažeje. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha