Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pokračuje aktivita pro rodiny s dětmi. Jde o připomínku nedělního evangelia. Dnes se zamýšlíme nad trpělivostí. Ježíš povolává za apoštoly dva bratry, kteří byli rybáři. V kostele je připravena zajímavá mapa Svaté země, abychom si připomněli, kde leží Genezaretské jezero.

Také pokračují on-line „Povzbuzení ve víře,“ v pondělí 6. část výkladu Creda.  

Pondělí: svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola. Končí týden modliteb za jednotu křesťanů.

Úterý: památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.

Čtvrtek: památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.

Vzhledem k situaci, která se nebude měnit ještě nějakou dobu, jak víme, přidáváme dvě další bohoslužby k obvyklému programu. Bohoslužby budou zaměřeny na dvě věkové skupiny, které se nemohou scházet ve farních prostorách jako za normálních okolností: mládež a senioři. Mše svatá zaměřena na mládež bude vždy v úterý v 19.30, mše svatá zaměřena na seniory vždy ve středu v 15.00. S tímto posíleným pořadem bohoslužeb začínáme od února. Tedy první úterní mše svatá v 19.30 bude 2. února o svátku Uvedení Páně do chrámu. První mše svatá pro seniory bude 3. února v 15.00 v den památky sv. Blažeje.    

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti