Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pokračuje aktivita pro rodiny s dětmi. Jde o připomínku nedělního evangelia. Nálepku k dnešnímu evangeliu střeží dva andělé v našem kostele, kteří to jsou, dozvíte z úkolu, který připravený na obvyklém místě. 

Také pokračují on-line „Povzbuzení ve víře,“ v pondělí další část výkladu Vyznání víry. 

Úterý: svátek Uvedení Páně do chrámu. Světový den zasvěcených osob. Mše svaté s žehnáním svící v 7.00, 18.00 a 19.30. Mše svatá v 19.30 je zaměřena na mládež a studenty.

Středa: památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. V 15.00 mše svatá zaměřena na seniory.

Pátek: památka sv. Agáty, panny a mučednice. Po večerní mši svaté eucharistická adorace do 19.30.

Sobota: památka sv. Pavla Miki a druhů, mučedníků.

Ve čtvrtek 11. února 2021 je památka Panny Marie Lurdské, Světový den nemocných. V okruhu tohoto dne v naší farnosti udílíme svátost nemocných při mši svaté v kostele. Letos bude udílena ve středu 10. února při mši svaté v 15.00 a ve čtvrtek 11. února při mši svaté v 7.00 a v 18.00. Současná situace bude při praxi udílení svátosti zohledněna. Jinak stále platí, že svátost nemocných udílíme individuálně na požádání.

Pomalu se blíží začátek doby postní, s tím souvisí příprava popela na Popeleční středu, můžeme nosit ratolesti z loňské Květné neděle do košíku u bočního oltáře sv. Benedikta.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha