Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pokračuje aktivita pro rodiny s dětmi. Jde o připomínku nedělního evangelia. Nálepku k dnešnímu evangeliu střeží dva andělé v našem kostele, kteří to jsou, dozvíte z úkolu, který připravený na obvyklém místě.  

Také pokračují on-line „Povzbuzení ve víře,“ v pondělí další část výkladu Vyznání víry.  

Úterý: svátek Uvedení Páně do chrámu. Světový den zasvěcených osob. Mše svaté s žehnáním svící v 7.00, 18.00 a 19.30. Mše svatá v 19.30 je zaměřena na mládež a studenty.

Středa: památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. V 15.00 mše svatá zaměřena na seniory.

Pátek: památka sv. Agáty, panny a mučednice. Po večerní mši svaté eucharistická adorace do 19.30.

Sobota: památka sv. Pavla Miki a druhů, mučedníků.

Ve čtvrtek 11. února 2021 je památka Panny Marie Lurdské, Světový den nemocných. V okruhu tohoto dne v naší farnosti udílíme svátost nemocných při mši svaté v kostele. Letos bude udílena ve středu 10. února při mši svaté v 15.00 a ve čtvrtek 11. února při mši svaté v 7.00 a v 18.00. Současná situace bude při praxi udílení svátosti zohledněna. Jinak stále platí, že svátost nemocných udílíme individuálně na požádání.

Pomalu se blíží začátek doby postní, s tím souvisí příprava popela na Popeleční středu, můžeme nosit ratolesti z loňské Květné neděle do košíku u bočního oltáře sv. Benedikta.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti