Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Program bohoslužeb v břevnovské farnosti je stanoven podle aktuálních protiepidemických opatření vlády ČR a místních možností.

MŠE SVATÉ S VEŘEJNOU ÚČASTÍ V BAZILICE SV. MARKÉTY
pondělí až pátek v 7.00 a v 18.00 / Před každou mší v 18.00 se zpovídá.
sobota v 7.00
Mše svatá pro mládež – vždy v úterý v 19.30 (od 2. února)
Mše svatá pro seniory – vždy ve středu v 15.00 (od 3. února)
Počet účastníků bohoslužeb v bazilice je nyní omezen na 25 osob.
NEDĚLNÍ NEVEŘEJNÁ MŠE SVATÁ V BAZILICE SV. MARKÉTY
V neděli v 9.00 kněží slaví neveřejnou mši svatou v bazilice sv. Markéty
na všechny nedělní intence; tyto neveřejné bohoslužby můžete sledovat
na webu břevnovské farnosti. Intence je možné objednávat i nadále.
Kontaktní místa: farní úřad u sv. Markéty a klášterní fortna, komunikace
přednostně telefonicky, sms nebo e-mailem.
OTEVÍRACÍ DOBA BAZILIKY PRO PŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ A EUCHARISTIE
sobota 17.30–18.30 // neděle 7.00–8.00, 10.30–11.30 a 17.30–18.30
MŠE SVATÉ S VEŘEJNOU ÚČASTÍ V KOSTELE PANNY MARIE NA BÍLÉ HOŘE
čtvrtek v 17.00 / podávání svatého přijímání od 16.35
neděle v 11.00 / podávání svatého přijímání od 10.35
Počet účastníků bohoslužeb v kostele je nyní omezen na 10 osob, při
větším počtu je možnost být přítomen mši svaté v ambitech (přenos mše
reproduktory).
ORGANIZAČNÍ POKYNY
V časech, kdy je kostel otevřen pro bohoslužby a přijímání svátostí není
dovolena prohlídka kostela! Vstup do kostela je povolen pouze s rouškou.
Příchozí jsou povinni použít dezinfekci rukou při vstupu do kostela.
Všichni přítomní v kostele dbají na distanci (min. 2 m) vůči ostatním.
V kropenkách není svěcená voda. Eucharistie je podávána pouze na ruku.
Kněží a akolyté jsou připraveni na požádání donést svaté přijímání domů
seniorům.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti