Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Program bohoslužeb v břevnovské farnosti je stanoven podle aktuálních protiepidemických opatření vlády ČR a místních možností.

MŠE SVATÉ S VEŘEJNOU ÚČASTÍ V BAZILICE SV. MARKÉTY
pondělí až pátek v 7.00 a v 18.00 / Před každou mší v 18.00 se zpovídá.
sobota v 7.00
Mše svatá pro mládež – vždy v úterý v 19.30 (od 2. února)
Mše svatá pro seniory – vždy ve středu v 15.00 (od 3. února)
Počet účastníků bohoslužeb v bazilice je nyní omezen na 25 osob.
NEDĚLNÍ NEVEŘEJNÁ MŠE SVATÁ V BAZILICE SV. MARKÉTY
V neděli v 9.00 kněží slaví neveřejnou mši svatou v bazilice sv. Markéty
na všechny nedělní intence; tyto neveřejné bohoslužby můžete sledovat
na webu břevnovské farnosti. Intence je možné objednávat i nadále.
Kontaktní místa: farní úřad u sv. Markéty a klášterní fortna, komunikace
přednostně telefonicky, sms nebo e‑mailem.
OTEVÍRACÍ DOBA BAZILIKY PRO PŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ A EUCHARISTIE
sobota 17.30 – 18.30 // neděle 7.00 – 8.00, 10.30 – 11.30 a 17.30 – 18.30
MŠE SVATÉ S VEŘEJNOU ÚČASTÍ V KOSTELE PANNY MARIE NA BÍLÉ HOŘE
čtvrtek v 17.00 / podávání svatého přijímání od 16.35
neděle v 11.00 / podávání svatého přijímání od 10.35
Počet účastníků bohoslužeb v kostele je nyní omezen na 10 osob, při
větším počtu je možnost být přítomen mši svaté v ambitech (přenos mše
reproduktory).
ORGANIZAČNÍ POKYNY
V časech, kdy je kostel otevřen pro bohoslužby a přijímání svátostí není
dovolena prohlídka kostela! Vstup do kostela je povolen pouze s rouškou.
Příchozí jsou povinni použít dezinfekci rukou při vstupu do kostela.
Všichni přítomní v kostele dbají na distanci (min. 2 m) vůči ostatním.
V kropenkách není svěcená voda. Eucharistie je podávána pouze na ruku.
Kněží a akolyté jsou připraveni na požádání donést svaté přijímání domů
seniorům.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha