Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Od minulé neděle 27. 12. 2020 platí pro náš klášter částečná karanténa, polovina bratří byla pozitivně testována, tento stav ještě potrvá celý tento týden až do konce doby vánoční. Nezpovídá se.

Pondělí a úterý: mše svaté s veřejnou účastí dle obvyklého pořadu bohoslužeb.

Středa: slavnost Zjevení Páně, je to doporučený svátek. Využijme k účasti na bohoslužbách i předcházející vigilii v úterý v 18.00. V den slavnosti budou bohoslužby s žehnáním vody, křídy a kadidla v 7.00, 18.00 a 19.30. Na Bílé Hoře mše svatá v 17.00. Pro děti a mládež je připraven program v bazilice nazvaný „Bůh s námi bydlí.“ Jedná se o pomyslnou cestu Tří králů po naší bazilice, kterou je možné si projít individuálně v době od 15.30 do 17.00. Několik zastavení na různých místech baziliky nás mají vést k zamyšlení nad tajemstvím Zjevení Páně a smyslem požehnání v našem životě. Zváni jsou i všichni ostatní, kteří se nemohou dostat na bohoslužby v nabízených časech. K vyzvednutí budou i požehnaná voda, křída, kadidlo.

Čtvrtek a pátek: mše svaté s veřejnou účastí dle obvyklého pořadu bohoslužeb. V pátek po večerní mše svaté možnost soukromé adorace do 19.30.

Sobota: mše svatá s veřejnou účastí pouze v 7.00. Otevírací doba baziliky pouze k přijetí Eucharistie: 17.30−18.30.

Neděle: svátek Křtu Páně, končí doba vánoční.

Tříkrálová sbírka se letos koná i v naší farnosti. Letošní situace je mimořádná, proto z rozhodnutí ADCH se sbírka koná pouze on-line v různých formách bezkontaktního dárcovství. Veškeré informace jsou na našich farních stránkách. Na náš farní účet peníze neposílejte! Vybrané prostředky budou rovnoměrně rozděleny mezi farnosti na jejich vlastní projekty. V naší farnosti letos vybíráme na Domov sv. Karla Boromejského v Řepích, Domov Svaté rodiny na Petřinách a v Liboci, a chceme pomoci i Misionářkám lásky – sestrám Matky Terezy. V naší farnosti bude možné přispět i ve finanční hotovosti přímo do kasičky, která bude připravena pouze v bazilice vzadu na zvláštním stole a bude pod dozorem v těchto termínech: 6. ledna 2021 od 15.30 do 17.00 a po večerních bohoslužbách, které začínají v 18.00 a v 19.30. Dále pak 10. ledna 2021 od 10.30 do 11.30. Předem děkujeme všem dárcům.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha