Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes končí v naší klášterní komunitě částečná karanténa. Od zítra se opět zpovídá v obvyklých časech během celého týdne.

Na Bílé Hoře mše svatá v neděli v 11.00, od 10.35 možnost přijetí Eucharistie; mše svatá ve čtvrtek v 17.00, od 16.35 možnost přijetí Eucharistie.  

Pondělí: v podvečer další část on-line přednášky prof. Jana Sokola z cyklu „Povzbuzení ve víře.“  

Čtvrtek: výročí posvěcení kláštera r. 993. Připomeneme si při obou bohoslužbách v 7.00 a v 18.00.

Pátek: památka sv. Maura a Placida, žáků sv. Benedikta.

Tříkrálová sbírka se letos koná i v naší farnosti. Letošní situace je mimořádná, proto z rozhodnutí ADCH se sbírka koná pouze on-line v různých formách bezkontaktního dárcovství. Veškeré informace jsou na našich farních stránkách. Na náš farní účet peníze neposílejte! Vybrané prostředky budou rovnoměrně rozděleny mezi farnosti na jejich vlastní projekty. V naší farnosti letos vybíráme na Domov sv. Karla Boromejského v Řepích, Domov Svaté rodiny na Petřinách a v Liboci, a chceme pomoci i Misionářkám lásky – sestrám Matky Terezy. V naší farnosti bude možné přispět i ve finanční hotovosti přímo do kasičky, která bude připravena pouze v bazilice vzadu na zvláštním stole a bude pod dozorem v těchto termínech: 6. ledna 2021 od 15.30 do 17.00 a po večerních bohoslužbách, které začínají v 18.00 a v 19.30. Dále pak 10. ledna 2021 od 10.30 do 11.30. Předem děkujeme všem dárcům.