Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Každý rok se setkáváme napříč denominacemi (osobně či „pouze” v duchovním spojení – což je situace pro toto období typická) v týdnu od 18. do 25. ledna. Modlitby za jednotu neznamenají úsilí o uniformitu, o začlenění druhých do jediné formy vyznání, ale jde o otevření očí k vidění mnoha společných prvků, společné cesty. I když nejdeme v jedné „stopě,” můžeme kráčet vedle sebe, ale stejným směrem se stejným cílem. Je to respekt k vyznání druhých, je to respekt ke složitému terénu, podloží a povrchu, po němž kráčíme, a který je dán ne vždy zcela jednoznačně a jednostranně vysvětlitelnými událostmi našich dějin. 

Letos máme k přemýšlení na každý den tato témata: 

1. den: Jsme Bohem povoláni – „Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás“ (J 15,16a)

2. den: Vnitřně dospíváme – „Zůstaňte ve mně, a já ve vás“ (Jan 15,4a)

3. den: Tvoříme jedno tělo – „Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás“ (srov. Jan 15,12b)

4. den: Společně se modlíme – „Už vás nenazývám služebníky… Nazval jsem vás přáteli“ (Jan 15,15)

5. den: Necháváme se proměňovat slovem – „Vy jste již čisti pro slovo…“ (Jan 15,3)

6. den: Přijímáme ostatní – „Jděte a neste ovoce, které zůstane“ (srov. Jan 15,16b)

7. den: Rosteme v jednotě – „Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti“ (Jan 15,5a)

8. den: Žijeme ve smíru se vším tvorstvem – „Aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná“ (Jan 15,11)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha