Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Každý rok se setkáváme napříč denominacemi (osobně či „pouze“ v duchovním spojení – což je situace pro toto období typická) v týdnu od 18. do 25. ledna. Modlitby za jednotu neznamenají úsilí o uniformitu, o začlenění druhých do jediné formy vyznání, ale jde o otevření očí k vidění mnoha společných prvků, společné cesty. I když nejdeme v jedné „stopě,“ můžeme kráčet vedle sebe, ale stejným směrem se stejným cílem. Je to respekt k vyznání druhých, je to respekt ke složitému terénu, podloží a povrchu, po němž kráčíme, a který je dán ne vždy zcela jednoznačně a jednostranně vysvětlitelnými událostmi našich dějin.

Letos máme k přemýšlení na každý den tato témata:

1. den: Jsme Bohem povoláni – „Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás“ (J 15,16a)

2. den: Vnitřně dospíváme – „Zůstaňte ve mně, a já ve vás“ (Jan 15,4a)

3. den: Tvoříme jedno tělo – „Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás“ (srov. Jan 15,12b)

4. den: Společně se modlíme – „Už vás nenazývám služebníky… Nazval jsem vás přáteli“ (Jan 15,15)

5. den: Necháváme se proměňovat slovem – „Vy jste již čisti pro slovo…“ (Jan 15,3)

6. den: Přijímáme ostatní – „Jděte a neste ovoce, které zůstane“ (srov. Jan 15,16b)

7. den: Rosteme v jednotě – „Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti“ (Jan 15,5a)

8. den: Žijeme ve smíru se vším tvorstvem – „Aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná“ (Jan 15,11)

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti