Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Denní rozvrh, co je třeba udělat, co znamená mít čas pro druhé, to jsou témata pro děti k dnešnímu evangeliu při hledání památky na 5. neděli v mezidobí. 

Pokračuje cyklus „Povzbuzení ve víře,“ který je dostupný on-line na webu a fcb farnosti, v pondělí večer otevíráme Desatero. 

Středa: svátek sv. Scholastiky, sestry sv. Benedikta. Mše svatá zaměřená na seniory v 15.00 bude s udílením svátosti nemocných.

Čtvrtek: památka Panny Marie Lurdské, Světový den nemocných. Mše svaté s udílením svátosti nemocných v 7.00 a v 18.00. Svátost nemocných je duchovní posila a útěcha v nemoci. Tuto svátost mohou přijmout pokřtění praktikující věřící: senioři, které tíží stáří, všichni nemocní a ti, které čeká vážný lékařský zákrok. Před přijetím svátosti je vhodné přistoupit ke svátosti smíření, protože posilu v utrpení má završit přijetí Eucharistie – svaté přijímání.

Blíží se začátek doby postní, s tím souvisí příprava popela na udílení popelce. Ratolesti z loňské Květné neděle můžeme klást do košíku u bočního oltáře sv. Benedikta. Na Popeleční středu budou čtyři bohoslužby s udílením popelce: ráno, odpoledne, a dvě večerní mše svaté. Připravujeme program postní přípravy na Velikonoce, který bude představen příští neděli. Dále pak, pokud to bude možné, budou veřejné pobožnosti křížové cesty a postní páteční adorace jako minulých letech.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti