Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Aktivita pro rodiny s dětmi. Dnes, děti, abychom našli nálepku, musíme nejprve hledat horu – kopec, jaký, kde a proč, se dozvíte na obvyklém místě v kostele.

Pokračují mše svaté pro mládež a studenty vždy v úterý v 19.30. Pokračují mše svaté pro seniory vždy ve středu v 15.00. 

Po celou dobu postní se modlíme pobožnost křížové cesty vždy v neděli a v pátek v 17.15 v bazilice.

Postní páteční adorace: v bazilice vždy od 19.15 do 20.15. V závěru adorací (od 20.00) uvažujeme nad nejnovější encyklikou papeže Františka Fratelli Tutti o bratrském a sociálním přátelství.

V sobotu 27. února 2021 byly zařazeny mezi čekatelky křtu dvě katechumenky, které se připravují v naší farnosti. Mysleme na ně v modlitbě.  

Postní impulsy břevnovské farnosti

V době pandemie nabízíme dva způsoby přípravy. Nazvali jsme je postní impulsy. Jde o výzvy, které zazní vždy o nedělích. Jedna výzva vychází z evangelia, druhá z modlitby Křížové cesty. Obě jsou na sobě nezávislé, můžete si tedy zvolit podle svého, pokud nás osloví pouze jedna, nebo je prožít obě.

1) Nedělní evangelium a Kříž svatého otce Benedikta. Budeme naslouchat Božímu slovu a zároveň putovat modlitbou, kterou obsahuje Kříž sv. otce Benedikta. Každou neděli k evangeliu přiřadíme vždy několik písmen z modlitby exorcismu a budeme se učit čerpat pro život jak z Písma, tak z tradice modlitby.

2) Modlitba křížové cesty a „křížová cesta pandemií.“ Smyslem je vytvořit alternativní křížovou cestu. Každou neděli vyzveme k reflexi, zamyšlení nad několika zastaveními křížové cesty. Tato krátká zamyšlení, reflexe, meditace můžete napsat na papír o max. velikosti A6, na druhou stranu lístku napsat číslo zastavení, kterého se týká a vhodit lístek do schránky připravené za tím účelem vzadu v kostele. Lístky budou každý týden připevněny pod jednotlivá zastavení malovaných obrazů křížové cesty v kostele.   

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti