Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Milí farníci, přátelé, 

na přání rodiny našeho zesnulého farníka pana prof. Jana Sokola se pohřeb uskuteční za zavřenými dveřmi baziliky sv. Markéty v Praze-Břevnově dne 20. února 2021 ve 14.00. S laskavým svolením rodiny bude možné obřady sledovat on-line na našich farních internetových stránkách a facebooku. 

Rodina zesnulého připravila dopis pro širokou veřejnost a farníky, který bude zveřejněn v neděli 21. února 2021 při mši svaté v 9.00 (opět on-line), text dopisu bude dostupný také na našich internetových stránkách. 

Jménem rodiny vám děkuji za pochopení a trpělivost. Prosím zároveň o diskrétnost, o respekt vůle a soukromí pozůstalých! Mohu vás všechny ujistit, že sobotní pohřeb nebude jedinou příležitostí k důstojnému rozloučení s panem profesorem, dá-li Bůh, jak všichni víme… Podrobnosti zazní ve výše zmíněném dopise a budou náležitě zveřejněny v čas, kdy to bude aktuální. 

P. Václav Snětina O.S.B., administrátor farnosti 

Milí farníci od sv. Markéty,
milí bratři a sestry,
milí přátelé,

na masopustní úterý 16. února hned brzy ráno k sobě Pán povolal našeho otce Jana Sokola.

Zádušní mše sv. a rozloučení s ním byly – vzhledem k omezením nutným kvůli pandemii – v nejužším kruhu rodiny.

Jsme si dobře vědomi, že jste mnozí chtěli přijít a doprovodit ho.

Určitě si nechceme tátu uzurpovat pro sebe. Byl dlouholetým farníkem u sv. Markéty stejně jako před ním jeho rodiče. Měl tu svatbu i zlatou svatbu a jeho děti i vnuci a vnučky tu byli pokřtěni. Určitě patří do vašeho společenství a my vám rozloučení s ním dlužíme.

Jakmile to bude možné a rozvolní se opatření, sejděme se tedy všichni spolu, abychom po zádušní mši svaté u sv. Markéty uložili urnu s popelem do rodinného hrobu a společně si připomněli slovem i modlitbou Jana Sokola – nejen otce rodiny, ale také přítele, filosofa, politika, učitele, autora knih, veřejnou osobu, farníka.

Upřímně Vám děkujeme za Vaše porozumění, přátelství i modlitby,

za rodinu
Ivan, Jan a Marie, děti

rodinasokolova@volny.cz

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha