Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Milí farníci, Pán nad životem a smrtí povolal našeho farníka, pana profesora Jana Sokola do své náruče. S pohnutím jsme přijali zprávu o odchodu z tohoto pozemského života. A to vše s nadějí ve vzkříšení. Vždyť sám jej svým životem hlásal tak skvělým a sobě vlastním způsobem, který nepřestaneme obdivovat a hlavně za něj být vděční. Vzácní lidé odcházejí ve vzácný čas. Neberme na lehkou váhu i takovéto znamení Boží. Promysleme fakt, že se to vše děje před vrcholným obdobím církevního roku, k němuž veškeré naše lidské konání, radosti a oběti směřují. Ve velikonočním okruhu liturgického roku vše zaniká a vše se rodí. Rodí se život ze sebedarování bez podmínek. Taková byla oběť Ježíšova. Je těžké volit slova nad odchodem tak velikého a skromného člověka. Pán proměňuje vše, kéž promění i naše pohnutí v trvalou naději v to, že se náš farník Jan za nás za všechny už navždy přimlouvá u Pána časů.

Et tibi reddetur votum in Jerusalem, ať se tobě splní slib v Jeruzalémě, ať se na v Pánu zesnulém Janovi naplní odvěký slib o životě věčném v krásném a věčném městě Jeruzalémě!

Milí farníci, jistě se ptáte po způsobu a možnostech účasti na posledním rozloučení s panem profesorem, rodina zesnulého vše zvažuje, tak, prosím, buďme trpěliví. Spojme se v modlitbě a díkůvzdání za našeho Jana Sokola.

P. Václav

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti