Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dne 2. ledna 2021 byla zvolena sr. Francesca (Stanislava) Šimuniová OSB abatyší v opatství Venio – Proměnění Páně v Mnichově a v Praze. Uvedení do služby abatyše, představené kláštera se má uskutečnit v sobotu 13. února 2021 v Mnichově. Sr. Francesca prosí o modlitbu zvláště v den své benedikce. Četná omezení neumožňují slavnost připravit pro veřejnost.