Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dne 2. ledna 2021 byla zvolena sr. Francesca (Stanislava) Šimuniová OSB abatyší v opatství Venio – Proměnění Páně v Mnichově a v Praze. Uvedení do služby abatyše, představené kláštera se má uskutečnit v sobotu 13. února 2021 v Mnichově. Sr. Francesca prosí o modlitbu zvláště v den své benedikce. Četná omezení neumožňují slavnost připravit pro veřejnost. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha