Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Každý pátek v bazilice od 19.15 do 20.15 se koná eucharistická adorace. V závěru adorace (asi od 20.00) se letos věnujeme druhé kapitole encykliky papeže Františka nazvané FRATELLI TUTTI (Všichni bratři). Potřeba bratrství je v současné situaci naléhavá. Každý pátek má své téma. 

19. února – Introit + Kontext

26. února – Opuštěný na okraji cesty

5. března – Stále znovu vyprávěný příběh

12. března – Postavy v příběhu

19. března – Začít znovu

26. března – Bližní bez hranic + Naléhavá prosba cizince