Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Připomeňme si našeho pana profesora Jana Sokola jeho posledními promluvami v kostele, které byly přenášeny on-line.

promluva + profesora Jana Sokola z 20.12.2020

S láskou si připomínáme našeho profesora Jana Sokola posledními promluvami v kostele sv. Markéty v Břevnově. 1. čtení: 2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 2. čtení: Rim 16,25-27 Evangelium: Lk 1,26-38

Zveřejnil(a) Farnost sv. Markéty v Břevnově dne Úterý 16. února 2021

promluva + profesora Jana Sokola z 8.11.2020

S láskou si připomínáme našeho profesora Jana Sokola posledními promluvami v kostele sv. Markéty v Břevnově. 1. čtení: Mdr 6,12-16 2. čtení: 1Sol 4,13-18 Evangelium: Mt 25,1-13

Zveřejnil(a) Farnost sv. Markéty v Břevnově dne Úterý 16. února 2021

promluva + profesora Jana Sokola z 25.10.2020

S láskou si připomínáme našeho profesora Jana Sokola posledními promluvami v kostele sv. Markéty v Břevnově. 1. čtení: Ex 22,20-26 2. čtení: 1Sol 1,5c-10 Evangelium: Mt 22,34-40

Zveřejnil(a) Farnost sv. Markéty v Břevnově dne Úterý 16. února 2021

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti