Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Slavení Květné neděle 28. března 2021

v bazilice sv. Markéty

a v kostele Panny Marie na Bílé Hoře

s přihlédnutím k povolení uděleném ordinářem – generálním vikářem ze dne 20. března 2021

7.00 – 8.00 bazilika otevřená k přijetí Eucharistie a ke svátosti smíření

9.00     žehnání ratolestí u hlavní brány areálu kláštera, při uzavřeném kostele (za každého počasí), ratolesti si přinese každý své vlastní

            Za deště: bez on-line přenosu, pokračování mše svaté při uzavřeném kostele, ozvučení před kostelem (s možností svatého přijímání před kostelem pro ty, kdo setrvají venku),

10.30 – 11.30     otevřený kostel k přijetí Eucharistie, svátosti smíření.

            Za sucha: bez on-line přenosu, pokračování mše svaté před bazilikou (jižní vchod), ozvučení před kostelem, místa k sezení vyhrazena především pro seniory, je možné donést sezení vlastní.

Pobožnost křížové cesty v bazilice sv. Markéty od 17.15.

Mše svatá na Bílé Hoře v 11.00.