Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Aktivita pro rodiny s dětmi. Při hledání nálepky, děti, budeme muset i tentokráte pozvednout oči vzhůru, abychom zjistili, co je třeba udělat pro přípravu půdy k setbě. 

Mše svaté pro mládež a studenty vždy v úterý v 19.30. Mše svaté pro seniory vždy ve středu v 15.00. 

Ještě jsou před námi tři modlitby křížové cesty vždy v neděli a v pátek v 17.15 v bazilice.

V pátek završíme také naše Postní páteční adorace, i tentokráte před závěrečným požehnáním čteme z encykliky papeže Františka Fratelli Tutti.

Využijme příležitosti ke svátosti smíření do Květné neděle. Informace o průběhu velikonočních svátků podáme v následujícím týdnu v okruhu slavnosti Zvěstování Páně, která je 25. března. 

V sobotu večer v bazilice dvě naše katechumenky prožily další část přípravy na přijetí iniciačních svátostí, skrutinia a předání pokladů církve. Mysleme na ně v modlitbě. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha