Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Mše svatá pro mládež a studenty v úterý v 19.30, tentokráte s udílením oleje katechumenů dvěma čekatelkám křtu. Mše svatá pro seniory ve středu v 15.00.

Zelený čtvrtek

18.00 mše svatá v bazilice na památku Večeře Páně, on-line přenos, při uzavřeném kostele; 19.00 – 20.30 otevřený kostel k přijetí Eucharistie, možnost adorace, nezpovídá se

Mše svatá na Bílé Hoře na památku Večeře Páně v 17.00.

Velký pátek

7.00 Modlitba se čtením a Ranní chvály v bazilice

7.00 – 14.00 otevřený kostel k adoraci, prosíme, abyste se zapisovali na adorace v sakristii.

11.45 Modlitba uprostřed dne v bazilice

15.00 Velkopáteční obřady v bazilice

     za deště: on-line přenos, při uzavřeném kostele

     za sucha: bez on-line přenosu, před kostelem (jižní vchod)

16.00 – 17.30 otevřený kostel k přijetí Eucharistie, možnost adorace, nezpovídá se

17.30 – 20.00 otevřený kostel, možnost adorace

19.00 Modlitba se čtením Bílé soboty, Modlitba před spaním

Velkopáteční obřady na Bílé Hoře v 17.00.

Bílá sobota

7.00 Ranní chvály v bazilice

7.00 – 12.00 otevřený kostel k adoraci, prosíme, abyste se zapisovali na adorace v sakristii.

11.45 Modlitba uprostřed dne v bazilice

20.30 Velikonoční vigilie v bazilice s udílením iniciačních svátostí, při uzavřeném areálu a kostele, bez on-line přenosu

Velikonoční vigilie na Bílé Hoře v 18.30, on-line přenos.

Zmrtvýchvstání Páně

7.00 – 8.00 otevřený kostel k přijetí Eucharistie a ke svátosti smíření

9.00 za každého počasí mše svatá v bazilice, on-line přenos, při uzavřeném kostele

za sucha: 10.00 mše svatá (jižní vchod), bez on-line přenosu, možnost žehnání pokrmů

17.00 Večerní chvály

17.30 – 18.30 otevřený kostel k přijetí Eucharistie a ke svátosti smíření

Mše svatá na Bílé Hoře v 11.00.

Velikonoční oktáv

Bohoslužby se budou konat podle obvyklého rozpisu; nad to budou mše svaté v pondělí velikonoční v 11.00 na Bílé Hoře, v úterý a čtvrtek v 19.30 v bazilice jako oslava iniciačních svátostí s našimi neofytkami.

K venkovním bohoslužbám: je třeba dodržovat nařízení, respirátory, rozestupy. Je možnost přinést si sezení vlastní.

Teď po mši svaté bude možnost v kostele přijmout svátost smíření, kdo ještě jste neměli příležitost, stejně tak dnes večer. Prosíme, využijte této příležitosti.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha