Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Mše svatá pro mládež a studenty v úterý v 19.30, tentokráte s udílením oleje katechumenů dvěma čekatelkám křtu. Mše svatá pro seniory ve středu v 15.00.

Zelený čtvrtek

18.00 mše svatá v bazilice na památku Večeře Páně, on-line přenos, při uzavřeném kostele; 19.00–20.30 otevřený kostel k přijetí Eucharistie, možnost adorace, nezpovídá se

Mše svatá na Bílé Hoře na památku Večeře Páně v 17.00.

Velký pátek

7.00 Modlitba se čtením a Ranní chvály v bazilice

7.00–14.00 otevřený kostel k adoraci, prosíme, abyste se zapisovali na adorace v sakristii.

11.45 Modlitba uprostřed dne v bazilice

15.00 Velkopáteční obřady v bazilice

     za deště: on-line přenos, při uzavřeném kostele

     za sucha: bez on-line přenosu, před kostelem (jižní vchod)

16.00–17.30 otevřený kostel k přijetí Eucharistie, možnost adorace, nezpovídá se

17.30–20.00 otevřený kostel, možnost adorace

19.00 Modlitba se čtením Bílé soboty, Modlitba před spaním

Velkopáteční obřady na Bílé Hoře v 17.00.

Bílá sobota

7.00 Ranní chvály v bazilice

7.00–12.00 otevřený kostel k adoraci, prosíme, abyste se zapisovali na adorace v sakristii.

11.45 Modlitba uprostřed dne v bazilice

20.30 Velikonoční vigilie v bazilice s udílením iniciačních svátostí, při uzavřeném areálu a kostele, bez on-line přenosu

Velikonoční vigilie na Bílé Hoře v 18.30, on-line přenos.

Zmrtvýchvstání Páně

7.00–8.00 otevřený kostel k přijetí Eucharistie a ke svátosti smíření

9.00 za každého počasí mše svatá v bazilice, on-line přenos, při uzavřeném kostele

za sucha: 10.00 mše svatá (jižní vchod), bez on-line přenosu, možnost žehnání pokrmů

17.00 Večerní chvály

17.30–18.30 otevřený kostel k přijetí Eucharistie a ke svátosti smíření

Mše svatá na Bílé Hoře v 11.00.

Velikonoční oktáv

Bohoslužby se budou konat podle obvyklého rozpisu; nad to budou mše svaté v pondělí velikonoční v 11.00 na Bílé Hoře, v úterý a čtvrtek v 19.30 v bazilice jako oslava iniciačních svátostí s našimi neofytkami.

K venkovním bohoslužbám: je třeba dodržovat nařízení, respirátory, rozestupy. Je možnost přinést si sezení vlastní.

Teď po mši svaté bude možnost v kostele přijmout svátost smíření, kdo ještě jste neměli příležitost, stejně tak dnes večer. Prosíme, využijte této příležitosti.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti