Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Letošní Velikonoční vigilii jsme opět nemohli slavit společně, ale světlo Velikonoční svíce přesto zazářilo v našich domovech!

Prosíme tě, Bože: Ať skrze tvého Syna sestoupí do tohoto křestního pramene síla Ducha svatého, aby všichni, kdo budou ve křtu s Kristem pohřbeni, ve křtu s ním také vstali ze smrti k životu. (liturgie Velikonoční vigilie)

Originál je k vidění v kostele;-)…