Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Týden po slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, týden, který začíná nedělí Vzkříšení. Po osm dní slavíme jeden den. Tato tradice sahá hluboko do židovského slavení svatební hostiny. V našem křesťanském pojetí je prvním dnem týdne neděle. Neděle slavnosti Zmrtvýchvstání Páně je den Páně (Dies Dominica), je tedy „matkou“ všech nedělí celého roku. Každá neděle po celý rok má proto ryze velikonoční charakter. Oktáv – slavení jednoho dne po osm dní znamená důraz na největší tajemství naší víry – Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Obsah této radostné zprávy je natolik hutný, že potřebujeme čas k jejímu prožití (a možná i osobnímu přijetí). Od 7. století neofyté (nově pokřtění) odkládali na závěr velikonočního Oktávu své bílé křestní roucho, proto se také Druhá neděle velikonoční (závěr Oktávu) nazývá Bílá neděle (Dominica in albis). Celý oktáv je zvláště věnovaný nově pokřtěným.

V době pandemie kdy jsme nemohli naplno liturgicky slavit slavnost Zmrtvýchvstání Páně využijme tedy Oktáv velikonoční s nabídkou společného slavení bohoslužeb. Každý den zpíváme při mši svaté Gloria. V naší farnosti se setkáme s našimi nově pokřtěnými v úterý a čtvrtek vždy v 19.30 při mši svaté.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti