Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

BOHOSLUŽBY V BŘEVNOVSKÉ FARNOSTI

od 3. května 2021 do konce školního roku

Mše svaté s veřejnou účastí v bazilice sv. Markéty

pondělí až pátek v 7.00 a v 18.00; příležitost ke svátosti smíření před každou mší svatou v 18.00

v úterý také v 19.30 – mše pro mládež; před touto bohoslužbou se nezpovídá

ve středu také v 15.00 – mše pro seniory; před touto bohoslužbou se zpovídá

sobota v 7.00 a v 18.00 (večerní mše je s nedělní platností); příležitost ke svátosti smíření před mší svatou v 18.00

neděle v 7.00, 8.00, 9.00, 10.30 (pro rodiny s dětmi), 18.00

Svátost smíření v neděli – pouze před večerní mší svatou.

Intence – úmysly, na které je mše svatá slavena – je možné objednávat pro následující mše svaté v bazilice (není-li stanoveno jinak):

pondělí až sobota: 7.00 a 18.00, ve středu také 15.00 (pro seniory)

neděle: 7.00, 8.00, 18.00

Mše svaté s veřejnou účastí v kostele Panny Marie na Bílé Hoře

čtvrtek v 17.00; podávání Eucharistie od 16.35

neděle v 11.00; podávání Eucharistie od 10.35

Organizační pokyny

V časech, kdy je kostel otevřen pro bohoslužby není dovolena prohlídka kostela. Vstup do kostela je povolen pouze s respirátorem nebo s chirurgickou rouškou. Příchozí jsou povinni použít dezinfekci rukou při vstupu do kostela.  Přítomní dbají na distanci (2 m) vůči ostatním. V kropenkách není svěcená voda. Nedochází k podávání rukou při pozdravení pokoje. Eucharistie je podávána pouze na ruku.

Kněží a akolyté jsou připraveni na požádání donést svaté přijímání domů seniorům. Také svátost nemocných udílíme individuálně na požádání. Konání křtů, svateb a pohřbů je i nadále nutné projednat osobně s knězem.

Informace o bohoslužbách ve farnosti najdete také na www.brevnov.cz, www.farnost-brevnov.cz a www.benediktinky.cz.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti