Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

BOHOSLUŽBY V BŘEVNOVSKÉ FARNOSTI

od 3. května 2021 do konce školního roku

Mše svaté s veřejnou účastí v bazilice sv. Markéty

pondělí až pátek v 7.00 a v 18.00; příležitost ke svátosti smíření před každou mší svatou v 18.00

v úterý také v 19.30 – mše pro mládež; před touto bohoslužbou se nezpovídá

ve středu také v 15.00 – mše pro seniory; před touto bohoslužbou se zpovídá

sobota v 7.00 a v 18.00 (večerní mše je s nedělní platností); příležitost ke svátosti smíření před mší svatou v 18.00

neděle v 7.00, 8.00, 9.00, 10.30 (pro rodiny s dětmi), 18.00

Svátost smíření v neděli – pouze před večerní mší svatou.

Intence – úmysly, na které je mše svatá slavena – je možné objednávat pro následující mše svaté v bazilice (není-li stanoveno jinak):

pondělí až sobota: 7.00 a 18.00, ve středu také 15.00 (pro seniory)

neděle: 7.00, 8.00, 18.00

Mše svaté s veřejnou účastí v kostele Panny Marie na Bílé Hoře

čtvrtek v 17.00; podávání Eucharistie od 16.35

neděle v 11.00; podávání Eucharistie od 10.35

Organizační pokyny

V časech, kdy je kostel otevřen pro bohoslužby není dovolena prohlídka kostela. Vstup do kostela je povolen pouze s respirátorem nebo s chirurgickou rouškou. Příchozí jsou povinni použít dezinfekci rukou při vstupu do kostela.  Přítomní dbají na distanci (2 m) vůči ostatním. V kropenkách není svěcená voda. Nedochází k podávání rukou při pozdravení pokoje. Eucharistie je podávána pouze na ruku.

Kněží a akolyté jsou připraveni na požádání donést svaté přijímání domů seniorům. Také svátost nemocných udílíme individuálně na požádání. Konání křtů, svateb a pohřbů je i nadále nutné projednat osobně s knězem.

Informace o bohoslužbách ve farnosti najdete také na www.brevnov.cz, www.farnost-brevnov.cz a www.benediktinky.cz.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha