Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Kdo by nechtěl být milován? Každý toužíme po lásce. Vztah nemusí být jen naplnění smluvních podmínek dvou stran. Vztah lásky Ducha Božího k člověku je dech beroucí, ale zároveň dech dávající… Jsme ohromeni touto láskou, která dává sílu pokračovat dál.

Svatý Duchu, sestup k nám, dej své světlo temnotám, v jasu lásky nech nás žít. (Svatodušní sekvence)