Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Letnice na sklonku pandemie

„Duch lásky a síly“

Slavností Seslání Ducha svatého se završuje doba velikonoční. V kontextu naší doby to ale může znamenat i jisté završení všeho, o co jsme se snažili v době nejhorších časů pandemie. Dá se říci, že jsme si každý prošli cestou naděje (advent), trpělivosti (půst), lásky a síly (Velikonoce, letnice).

Věnec adventní naděje

Začali jsme adventem, očekáváním a nadějí na příchod Ježíše, Božího Syna, který nám ukáže cestu přes trýzeň koronaviru a všech dalších těžkostí života. Věnec adventní naděje nám symbolizoval stvoření světa, život člověka v dějinách s přesahem do nebeského království. Narozený Král sestoupil o Vánocích do dějin i do našich osobních životů. V síle adventní naděje a vánoční radosti jsme doputovali až k Popeleční středě.

Kříž svatého Otce Benedikta

V době postní se zavěšený věnec proměnil v Kříž svatého Otce Benedikta. Učili jsme se odmítnout hřích a další podoby zla a zápasit s ním silou modlitby, nikoli silami vlastními. Cesta modlitby exorcismu je účinným lékem, který pomáhá od strachu, smutku, letargie. Postupně se i strohá ramena kříže měnila v pomyslný strom života. Kříž je tak hoden oslavy, protože na něm zemřel Ježíš za nás všechny, pro záchranu každého člověka, každého vztahu, každého zákoutí lidské duše.

Duch lásky a síly

Svatodušní novénou jsme se připravovali na Letnice, které jsou stvrzením celé velikonoční zprávy o lásce Boha k člověku. Po Ježíšově nanebevstoupení jsme se nechali inspirovat slovy papeže Františka, abychom objevovali dar lásky a žasli nad ním. Láska překonává všechny obtíže a je především radostným darem a tvůrčí silou společenství jak v manželství, tak v církvi. O letnicích naší každodenní lásku přichází obejmout a zmnožit Duch Boží, sestupující do našeho středu v sedmi plamenech, v sedmi darech Ducha. V závěru letošní doby velikonoční ho nazýváme „Duchem lásky a síly,“ protože jsme díky němu překonali nesnadné období vrcholu pandemie. Zakusili jsme lásku Boha Otce, který splnil, co slíbil. A tak svým dětem, každému z nás, dává sílu překonat vše složité a těžké i dnes. To, co jsme prožili, je posilou do budoucna. To, co je za námi, dává úplně nový rozměr lásce, dává tak např. radost za každých okolností. Duch lásky a síly je darován každému z nás, je novou hybnou silou pro dobro našich mezilidských vztahů. Můžeme pozorovat, jak se jednotlivé „plameny“ uprostřed naší baziliky trochu pohybují v závislosti na naší přítomnosti. Duch je původcem našich hnutí a obohacuje nás, pokud my se obracíme k němu. Výrazné barvy plamenů značí z dálky sílu, ale zblízka zároveň ukazují na jemnost lásky. Jako v lidském životě je třeba nejen „hledět s odstupem“, ale také přijmout pozvání „do středu“, jak nás tomu učí papež František v povzbuzení Amoris laetitia. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha