Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Letnice na sklonku pandemie „Duch lásky a síly“ Slavností Seslání Ducha svatého se završuje doba velikonoční. V kontextu naší doby to ale může znamenat i jisté završení všeho, o co jsme se snažili v době nejhorších časů pandemie. Dá se říci, že jsme si každý prošli cestou naděje (advent), trpělivosti (půst), lásky a síly (Velikonoce, letnice).

Zveřejnil(a) Farnost sv. Markéty v Břevnově dne Středa 26. května 2021
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha