Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Letnice na sklonku pandemie „Duch lásky a síly“ Slavností Seslání Ducha svatého se završuje doba velikonoční. V kontextu naší doby to ale může znamenat i jisté završení všeho, o co jsme se snažili v době nejhorších časů pandemie. Dá se říci, že jsme si každý prošli cestou naděje (advent), trpělivosti (půst), lásky a síly (Velikonoce, letnice).

Zveřejnil(a) Farnost sv. Markéty v Břevnově dne Středa 26. května 2021
Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti