Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Svatodušní novéna – Amoris laetitia – pozvání NEJEN pro manžele, rodiny a snoubence

Novéna

Blíží se slavnost Letnic, Seslání Ducha svatého. Jde o třetí veliký den naší víry – Hod Boží Svatodušní. Letnicím předchází devět dní přípravy. Novéna – z lat. novem – devět. Jedná se o devět po sobě jdoucích dní inspirovaných biblickou událostí, kdy po Ježíšově nanebevstoupení apoštolové setrvávali na modlitbách devět dní, pak na ně sestoupil Duch svatý (Sk 1, 14).

Manželé a rodiny

I nadále se potýkáme s pandemií. Zvláště pro manžele a rodiny to znamená extrémní zátěž. Po všech karanténách únava a nejistota mohou ve vzájemných vztazích způsobit mnoho ran a trhlin, které není snadné zacelit. Často nevíme, co s tím, jsme unavení, vyčerpaní. A třeba už ani nemáme čas na sebe, na knížku, kterou bychom si chtěli přečíst. Co nám pomůže? Nepotřebujeme přece v této době další zátěž, která nám vezme náš čas.

Ale Bůh se nám nabízí a čeká na naši odpověď.  Je tu vždy, protože nás má rád. To vše je obsaženo v novéně.  Je to čas naší víry, naše „vztažená ruka k Bohu“.  Devět krátkých zastavení nám pomůže uvažovat, zastavit se a poprosit za naše vztahy v manželství a rodině. Papež František na rodiny myslí a vyhlásil rok 2021 – 2022 rokem rodiny. Nechme se inspirovat papežovým povzbuzením – exhortací, která nese název Amoris Laetitia – Radost lásky. V naší novéně se budeme věnovat čtvrté kapitole, která ukazuje krásu biblické Velepísně lásky. Tento úryvek z 1. listu Korinťanům si často vybírají snoubenci, mnohým ještě stále rezonuje v uších – a pokud ne, pak jsou tyto dny příležitostí vrátit se k prameni, objevit inspiraci, jak dále žít ve složitých situacích.

Kdy, kde a jak

13. až 21. května 2021 ve 20.00 v bazilice sv. Markéty. Jedná se asi o dvacet minut zpěvu, četby z Amoris laetitia, modlitby, ticha, proseb.

Jsou zváni zvláště manželé, aby při naší společné novéně četli daný úryvek z textu papeže Františka. Můžete si vybrat jeden večer, jedno téma a přihlásit se Ivaně Rabiňákové (Ivana.rabinakova@seznam.cz). Text úryvku lze dostat předem.

13. května – 1.den: schovívavost a dobrosrdečnost

14. května – 2. den: léčit závist a žárlivost, zápas s pýchou a nadřazeností

15. května – 3. den: vlídnost

16. května – 4. den: velkorysý odstup

17. května – 5. den: odpuštění

18. května – 6. den: radovat se s druhými, láska všechno snáší a odpouští

19. května – 7. den: láska důvěřuje

20. května – 8. den: láska doufá

21. května – 9. den: láska všechno vydrží