Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Aktivita pro rodiny s dětmi. Dnes, děti, budeme zkoumat, zda jsme jako větévka vinné révy, která dává dobré ovoce. Dnešní nálepku střeží jeden náš benediktinský světec, kterému bylo nejprve hodně ukřivděno, ale jehož pozdější ospravedlnění doprovázely zvláštní úkazy: pochodeň ve větru nezhasla, sud s vínem nikdy nebyl prázdný… 

Pondělí: svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů. Večerní mše svatá za + P. Františka Jedličku, našeho duchovního správce. 

Čtvrtek: památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.

Pátek: první v měsíci, po večerní mši svaté eucharistická adorace zakončená požehnáním ve 20.30.

Neděle: VI. velikonoční – Den modliteb za pronásledované křesťany.

Na základě rozvolnění z 23. dubna 2021 můžeme neděli slavit společně při slavení eucharistie následujícím způsobem: 7.00, 8.00, 9.00, 10.30 (pro rodiny s dětmi), 18.00. Prosíme ty, kdo byli zvyklí chodit na mši svatou v 9.00, aby pokud možno využili časy bohoslužeb v 8.00 a v 10.30. Jde o zachování 2m rozestupů tak, aby vůbec jsme nedělní bohoslužby mohli slavit společně. 

Měsíc květen je zasvěcený Matce Boží Panně Marii, v modlitbě litanií uvažujeme o tom, jak člověka Bůh v Marii obohatil a obdaroval. Litanie k Panně Marii se modlíme v úterý po večerní mši svaté, ve středu po mši svaté v 15.00 a ve čtvrtek po večerní mši svaté.

Jsme ve druhé polovině doby velikonoční, blíží se Letnice. Na slavnost Seslání Ducha svatého se budeme připravovat novénou, devíti dny od 13. do 21. května 2021. Budeme provázeni slovy papeže Františka, jeho povzbuzením Amoris laetitia – Radost lásky. Nad Čtvrtou kapitolou této exhortace se budeme setkávat vždy ve 20.00 zde v bazilice. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha